Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 13:00 στη Διεύθυνση Π.Ε. Θεσπρωτίας
Την Παρασκευή 8/4/2016 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή της για ένα προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για μια ακόμη φορά οι πολυθρύλητοι 20.000 διορισμοί μετατέθηκαν στις καλένδες, μετά την αξιολόγηση των θεσμών…
Η πρόταση οδηγεί σε πλήρη ανατροπή των πινάκων και σε εμφύλιο ανάμεσα στους αναπληρωτές καθώς αλλάζει την ισχύουσα κατάταξη στους πίνακες, που έχει εξελιχθεί σε άτυπη επετηρίδα τα τελευταία χρόνια των μηδενικών διορισμών. Η μοριοδότηση των κριτηρίων που θέτει το σχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει μια ακραία εμφυλιακή αντιπαράθεση, σε συνέχεια των διαχωρισμών που τόσο καιρό καλλιεργήθηκαν τεχνηέντως.
Κατατέθηκε επίσης στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων (άρθρα 32 έως και 44) θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο άρθρο 35 του σχεδίου αναφέρεται χαρακτηριστικά: "Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από δέκα τέσσερα (14) νήπια"!! Γίνεται πλέον ξεκάθαρο πως η Κυβέρνηση έχει επιλέξει την ουσιαστική διάλυση του δημόσιου Νηπιαγωγείου αφού όλοι καταλαβαίνουν πως ο ελάχιστος αριθμών μαθητών, αν γίνει 14 από 7 που είναι τώρα, ουσιαστικά οδηγεί σε κλείσιμο, τεράστιο αριθμό νηπιαγωγείων.
Το Δ.Σ. καλεί τους συναδέλφους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη  Διεύθυνση Π.Ε. Θεσπρωτίας  (Κύπρου 60 – Ηγουμενίτσα)
την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 13:00
Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή, στη συγκέντρωση, όλων των συναδέλφων (πρωινή και απογευματινή βάρδια) υπάρχει 3ωρη στάση εργασίας 12:00 – 15:00.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Ø  Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η πρόταση του Υπουργείου.
Ø  Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Ø  Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση.
Ø  Άμεσος μόνιμος μαζικός  διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών (σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης κι όχι τη δημιουργική λογιστική της κυβέρνησης).


Το Δ.Σ.