Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013,
την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας
νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012 και τα σχετικά ερωτήματα
που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι
εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας και
παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της περιοχής
αρμοδιότητάς σας.
Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού
συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε
οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι
αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία
χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.
Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το
υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου
εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά
για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. 2
Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (N.3528/2007), άρθρα 48 έως 53 για τις κανονικές
και λοιπές άδειες, καθώς και άρθρα 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του
Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες
επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014Αθήνα 22/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

   Κανένα σεμινάριο ΠΕΚ εκτός εργασιακού ωραρίου
για τους αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης 

Με ανακοίνωση της, στις 18-12-2014, η Διεύθυνση Π.Ε  Ανατολικής  Αττικής καλεί τους αναπληρωτές συναδέλφους της παράλληλης στήριξης, που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια των ΠΕΚ, να το δηλώσουν  και να τα παρακολουθήσουν εκτός του εργασιακού  τους ωραρίου.

  Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτο το να υποχρεωθούν οι συνάδελφοι να επιμορφωθούν σε χρόνο εκτός του ωραρίου εργασίας και απαιτεί τα σεμινάρια, να γίνουν εντός του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

  Καλούμε τη Διεύθυνση Π.Ε  Ανατολικής  Αττικής να επανορθώσει άμεσα δίνοντας απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα στους συναδέλφους ώστε να επιμορφωθούν, σύμφωνα με  την πάγια θέση του κλάδου. 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.  

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014                Αθήνα 17/12/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προϋπολογισμός 2015 και δαπάνες για την Παιδεία
Η φτώχεια, η λιτότητα και οι περικοπές συνεχίζονται και δημιουργούν νέα αδιέξοδα

  Ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του 2015. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η φτώχεια, η λιτότητα και οι περικοπές συνεχίζονται και δημιουργούν νέα αδιέξοδα  στη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Βιώνουμε για 5η συνεχή χρονιά τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών που οδηγούν σε περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και διαλύουν το κοινωνικό κράτος.

 
Αρ. Πρωτ. 1297
Αθήνα 17/12/2014

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος, αριθμός 15 Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ
1)      Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
2)      Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα

********

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. , σε συνεδρίασή του στις 9-12-2014, ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΕΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πολλοί σύλλογοι διδασκόντων των Σχολικών μονάδων του Συλλόγου μας  απείχαν από τη συζήτηση για την Αυτοαξιολόγηση, λόγω της συμμετοχής των συναδέλφων στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση, που έχει κηρυχθεί. Συγκεκριμένα:
1ο Δ.Σ Ηγ/τσας, 2ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, 3ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, 4ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, 5ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, Δ. Σ. Ν. Σελεύκειας, Δ.Σ. Γραικοχωρίου, Δ.Σ. Παραποτάμου, Δ.Σ. Νεράιδας, Δ.Σ. Συβότων, Δ.Σ. Γλυκής.

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014Αρ. Πρωτ.1293
Αθήνα 12/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Πιέσεις και παράνομες ενέργειες για την επιβολή της αξιολόγησης. Διευκρινήσεις για πρακτικά ζητήματα

  Σύμφωνα με καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αυξάνεται ανησυχητικά το φαινόμενο των πιέσεων που ασκούν Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι προς τους εκπαιδευτικούς για να τους οδηγήσουν σε συμμετοχή στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.1292
Αθήνα 10/12/2014
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
2. Μ.Μ.Ε.

Σχετικά με τις φήμες για την τιμωρητική αντιμετώπιση  των Διευθυντών και Προϊσταμένων που δε συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης
Κύριε Υπουργέ,
Με αισθήματα έκπληξης και οργής πληροφορηθήκαμε μέσω γνωστής ιστοσελίδας, η οποία είθισται να διαχέει «αποκλειστικές πληροφορίες από κύκλους και παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας» ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η πολιτική ηγεσία σχεδιάζει να «τιμωρήσει» τους διευθυντές σχολείων και τους/τις προϊστάμενους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων που, πειθαρχώντας στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης δεν κατέθεσαν το περίφημο portfolio ώστε να αξιολογηθούν.

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΣ του συλλόγου χαιρετίζει τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων που δεν κατέθεσαν φάκελο (portfolio) για την αξιολόγηση καθώς και το Σχολικό Σύμβουλο που υπέβαλλε την παραίτησή του ακολουθώντας όλοι τους την απόφαση του συλλόγου και της ΔΟΕ για ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε αξιολογική διαδικασία.
Καλούμε , έστω και την τελευταία στιγμή, τις Προϊσταμένες και τους Διευθυντές που προχώρησαν σε ανάρτηση του φακέλου τους να μην πάρουν μέρος στις συναντήσεις που έχουν προγραμματίσει οι Σχολικοί Σύμβουλοι και ο Δ/ντής Εκ/σης για την αξιολόγησή τους και να συνταχθούν με τη θέση του Κλάδου δηλώνοντας ΑΠΟΧΗ.
Να μην συμβάλλουν στην υλοποίηση της αξιολόγησης –σφαγείο , στην αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί σχολεία , μαθητές και εκπαιδευτικούς , να μη μετατραπούν οι ίδιοι σε αξιολογητές , να μη σταθούν απέναντι στην συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα μέχρι την τελική νίκη.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ-ΣΦΑΓΕΙΟ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
Ηγουμενίτσα 08/12/2014
 
ΤΟ Δ.Σ.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τι έγινε στο υπόλοιπο δημόσιο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα

Το Μάιο του 2014 οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έπρεπε να έχουν καταθέσει την ατομική τους αυτοαξιολόγηση και οι διευθυντές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών να έχουν κάνει τους επιμερισμούς των ποσοστών (15% ανεπαρκείς, 60% μέτριοι, 25% άριστοι), ώστε από τον Ιούνιο του 2014 να ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση. Η μαζική και μαχητική αντίδραση των εργαζομένων, όπου κατέθεσαν στα σωματεία τους, κενά και ασυμπλήρωτα τα αξιολογόχαρτα, υποχρέωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να εκδώσει 4