Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ.:      167
Ηγ/τσα             27/05/2015                                                                              Προς:  
                                                                                                                        Δ.Σ. της ΔΟΕ


Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50

            Ο Σύλλογός μας μεταφέρει τις διαμαρτυρίες των αναπληρωτών συναδέλφων μας ειδικοτήτων ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 που έχουν υπηρετήσει μέχρι τώρα τόσο σε δομές της Γενικής Αγωγής, όσο και σε δομές της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.
            Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», διαχωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται  η προϋπηρεσία των αναπληρωτών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 της Ειδικής αγωγής στη  Γενική από το 2010 και μετά, για το διορισμό τους ως αναπληρωτές για τη νέα σχολική χρονιά.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015


Αρ. Πρωτ.1623Αθήνα 19/5/2015
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της Δ.Ο.Ε.
  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
            Με αφορμή τη σκόπιμη παραπληροφόρηση που υπάρχει από διάφορους κύκλους σχετικά με το θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων και τη θέση της Ομοσπονδίας, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής: 
1.                   Στη συνεδρίαση της επιτροπής για τις μετατάξεις, την Παρασκευή 15-5-2015, οι εκπρόσωποι του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κατέθεσαν την εισήγηση η οποία περιλαμβάνεται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία και επιβεβαιώνεται από τις ανακοινώσεις των αιρετών εκπροσώπων της Β/θμιας που συμμετέχουν στην επιτροπή.