Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

       

Αριθμ.Πρωτ. 781
Αθήνα 7/4/2014
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΘΕΜΑ : Αυτοαξιολόγηση - Μέτρα ακύρωσης στην πράξη
                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για την αποτροπή, στην πράξη,  της εφαρμογής  της αυτοαξιολόγησης,  που άμεσα συνδέεται με την αξιολόγηση - χειραγώγηση και σε συνέχεια της από 30-3-2014 απόφασής του.
Αποφάσισε τα παρακάτω:

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

         

            Αρ. Πρωτ. 777
Αθήνα  1/4/2014
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της απόφασης της Δ.Ο.Ε. της 30-3-2014 σε σχέση με τις ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την απόφασή του στις 30 Μαρτίου 2014, έπειτα από την «επιστράτευση» που επέβαλε με την εγκύκλιο της 24ης Μαρτίου ο Υπουργός Παιδείας, κάλεσε τους συλλόγους διδασκόντων «...να επιβεβαιώσουν τη βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας, να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των πρακτικών και να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους στον τοπικό Σύλλογο».