Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Αρ. Πρωτ: 75
Αθήνα 31/7/2017

Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο ΓαβρόγλουΘέμα: Αίτημα για συνάντηση

Αρ. Πρωτ. 76
Αθήνα 2/8/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα: Λειτουργία κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα