Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013,
την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας
νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012 και τα σχετικά ερωτήματα
που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι
εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας και
παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της περιοχής
αρμοδιότητάς σας.
Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού
συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε
οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι
αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία
χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.
Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το
υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου
εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά
για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. 2
Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (N.3528/2007), άρθρα 48 έως 53 για τις κανονικές
και λοιπές άδειες, καθώς και άρθρα 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του
Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες
επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014Αθήνα 22/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

   Κανένα σεμινάριο ΠΕΚ εκτός εργασιακού ωραρίου
για τους αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης 

Με ανακοίνωση της, στις 18-12-2014, η Διεύθυνση Π.Ε  Ανατολικής  Αττικής καλεί τους αναπληρωτές συναδέλφους της παράλληλης στήριξης, που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια των ΠΕΚ, να το δηλώσουν  και να τα παρακολουθήσουν εκτός του εργασιακού  τους ωραρίου.

  Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτο το να υποχρεωθούν οι συνάδελφοι να επιμορφωθούν σε χρόνο εκτός του ωραρίου εργασίας και απαιτεί τα σεμινάρια, να γίνουν εντός του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

  Καλούμε τη Διεύθυνση Π.Ε  Ανατολικής  Αττικής να επανορθώσει άμεσα δίνοντας απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα στους συναδέλφους ώστε να επιμορφωθούν, σύμφωνα με  την πάγια θέση του κλάδου. 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.  

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014                Αθήνα 17/12/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προϋπολογισμός 2015 και δαπάνες για την Παιδεία
Η φτώχεια, η λιτότητα και οι περικοπές συνεχίζονται και δημιουργούν νέα αδιέξοδα

  Ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του 2015. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η φτώχεια, η λιτότητα και οι περικοπές συνεχίζονται και δημιουργούν νέα αδιέξοδα  στη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Βιώνουμε για 5η συνεχή χρονιά τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών που οδηγούν σε περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και διαλύουν το κοινωνικό κράτος.

 
Αρ. Πρωτ. 1297
Αθήνα 17/12/2014

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος, αριθμός 15 Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ
1)      Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
2)      Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα

********

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. , σε συνεδρίασή του στις 9-12-2014, ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΕΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πολλοί σύλλογοι διδασκόντων των Σχολικών μονάδων του Συλλόγου μας  απείχαν από τη συζήτηση για την Αυτοαξιολόγηση, λόγω της συμμετοχής των συναδέλφων στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση, που έχει κηρυχθεί. Συγκεκριμένα:
1ο Δ.Σ Ηγ/τσας, 2ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, 3ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, 4ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, 5ο Δ.Σ. Ηγ/τσας, Δ. Σ. Ν. Σελεύκειας, Δ.Σ. Γραικοχωρίου, Δ.Σ. Παραποτάμου, Δ.Σ. Νεράιδας, Δ.Σ. Συβότων, Δ.Σ. Γλυκής.

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014Αρ. Πρωτ.1293
Αθήνα 12/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Πιέσεις και παράνομες ενέργειες για την επιβολή της αξιολόγησης. Διευκρινήσεις για πρακτικά ζητήματα

  Σύμφωνα με καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αυξάνεται ανησυχητικά το φαινόμενο των πιέσεων που ασκούν Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι προς τους εκπαιδευτικούς για να τους οδηγήσουν σε συμμετοχή στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.1292
Αθήνα 10/12/2014
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
2. Μ.Μ.Ε.

Σχετικά με τις φήμες για την τιμωρητική αντιμετώπιση  των Διευθυντών και Προϊσταμένων που δε συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης
Κύριε Υπουργέ,
Με αισθήματα έκπληξης και οργής πληροφορηθήκαμε μέσω γνωστής ιστοσελίδας, η οποία είθισται να διαχέει «αποκλειστικές πληροφορίες από κύκλους και παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας» ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η πολιτική ηγεσία σχεδιάζει να «τιμωρήσει» τους διευθυντές σχολείων και τους/τις προϊστάμενους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων που, πειθαρχώντας στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης δεν κατέθεσαν το περίφημο portfolio ώστε να αξιολογηθούν.

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΣ του συλλόγου χαιρετίζει τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων που δεν κατέθεσαν φάκελο (portfolio) για την αξιολόγηση καθώς και το Σχολικό Σύμβουλο που υπέβαλλε την παραίτησή του ακολουθώντας όλοι τους την απόφαση του συλλόγου και της ΔΟΕ για ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε αξιολογική διαδικασία.
Καλούμε , έστω και την τελευταία στιγμή, τις Προϊσταμένες και τους Διευθυντές που προχώρησαν σε ανάρτηση του φακέλου τους να μην πάρουν μέρος στις συναντήσεις που έχουν προγραμματίσει οι Σχολικοί Σύμβουλοι και ο Δ/ντής Εκ/σης για την αξιολόγησή τους και να συνταχθούν με τη θέση του Κλάδου δηλώνοντας ΑΠΟΧΗ.
Να μην συμβάλλουν στην υλοποίηση της αξιολόγησης –σφαγείο , στην αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί σχολεία , μαθητές και εκπαιδευτικούς , να μη μετατραπούν οι ίδιοι σε αξιολογητές , να μη σταθούν απέναντι στην συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα μέχρι την τελική νίκη.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ-ΣΦΑΓΕΙΟ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
Ηγουμενίτσα 08/12/2014
 
ΤΟ Δ.Σ.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τι έγινε στο υπόλοιπο δημόσιο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα

Το Μάιο του 2014 οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έπρεπε να έχουν καταθέσει την ατομική τους αυτοαξιολόγηση και οι διευθυντές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών να έχουν κάνει τους επιμερισμούς των ποσοστών (15% ανεπαρκείς, 60% μέτριοι, 25% άριστοι), ώστε από τον Ιούνιο του 2014 να ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση. Η μαζική και μαχητική αντίδραση των εργαζομένων, όπου κατέθεσαν στα σωματεία τους, κενά και ασυμπλήρωτα τα αξιολογόχαρτα, υποχρέωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να εκδώσει 4

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
-        ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΑ
-        ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΤΥΡΙΑΣ – ΩΡΑ 12:00
Δ/ΝΣΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014Αρ. Πρωτ.1213
Αθήνα 20/11/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 Θέμα: Απάντηση στις δηλώσεις και στις νέες ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας για την κάλυψη των κενών

  Με αφορμή τις νέες ανακοινώσεις στις οποίες προέβη ο Υπουργός Παιδείας     κ. Λοβέρδος σχετικά με την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, την ώρα που ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους,  επισημαίνουμε τα εξής:
Αρ.  Πρωτ. 1214
Αθήνα 20/11/2014
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν μαζικά και  δυναμικά στη  Γενική Απεργία ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ στις 27 Νοεμβρίου.
   Είναι κορυφαίας σημασίας το να αποτελέσει η απεργία αυτή τον καταλύτη για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών Κυβέρνησης και Τρόικας καθώς και των σχεδιασμών για την εφαρμογή νέων, ακόμη πιο  αντιδραστικών μέτρων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η ακραία λιτότητα, η συρρίκνωση μισθών (με εργαλείο το «νέο μισθολόγιο» που σχεδιάζουν), συντάξεων και των κοινωνικών δικαιωμάτων της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης,  η βαθιά ανθρωπιστική κρίση, η ανεργία, η φτώχεια, οι απολύσεις, οι φοροεπιδρομές καθώς η διάλυση των εργασιακών σχέσεων με τον, ολοένα αυξανόμενο, αυταρχισμό και περιορισμό της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης πρέπει να βρουν απέναντί τους ενωμένο και αποφασισμένο τον κόσμο της εργασίας.


Αρ.  Πρωτ. 1222
Αθήνα 21/11/2014
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.ΘΕΜΑ : Δήλωση αποχής Σχολικού Συμβούλου από το προαξιολογικό στάδιο
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει την υπερήφανη στάση του Σχολικού Συμβούλου της 8ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας, συναδέλφου Κωνσταντίνου  Γιαννόπουλου

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2014

Σ
αράντα ένα χρόνια μετά τη μεγαλειώδη εξέγερση του λαού και των φοιτητών ενάντια στην αμερικανοκίνητη χούντα των συνταγματαρχών, τα μηνύματα του 
Πολυτεχνείου όχι απλά παραμένουν επίκαιρα αλλά αποτελούν και σύγχρονα αιτήματα όλων μας , κάτω από το βάρος μιας αντιλαϊκής πολιτικής που κυριολεκτικά λεηλατεί τις ζωές μας.

Κυβέρνηση, Ευρ. Ένωση ,Δ.Ν.Τ. και τρόικα καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων, οδηγούν τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μια αντιλαϊκή πολιτική που πρέπει να τη σταματήσει ο ενωτικός ,ταξικός αγώνας των εργαζομένων ,των ανέργων ,των συνταξιούχων. Στη πάλη αυτή τα μηνύματα του Πολυτεχνείου για ΑΓΩΝΑ –ΡΗΞΗ-ΑΤΡΟΠΗ αποτελούν την καλύτερη παρακαταθήκη.

Το Πολυτεχνείο δεν αποτελεί μια απλή επέτειο. Είναι σταθερό σημείο αναφοράς των αγώνων για δημοκρατία , κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή. Οφείλουμε όλοι να σηκώσουμε σήμερα ψηλά αυτά τα διαχρονικά μηνύματα του Πολυτεχνείου. Σήμερα που η ανεργία δεν έχει προηγούμενο, σήμερα που η φτώχεια , η πείνα  και η εξαθλίωση βρίσκονται στα κατώφλια των σπιτιών μας.

Η Δημόσια Παιδία οδηγείται ουσιαστικά σε κατάργηση και το σχολείο της αγοράς , το σχολείο των πάσης φύσεως χορηγών είναι προ των πυλών .
Ταυτόχρονα στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί μια και για το δημόσιο σχολείο δεν περισσεύουν πια ούτε τα ψίχουλα του κρατικού προϋπολογισμού προηγούμενων ετών. Όλα για τους δανειστές και τους τραπεζίτες.

Καλύτερη τιμή στο Νοέμβρη αποτελεί η πάλη για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η πάλη για την υλοποίηση του διαχρονικού συνθήματος

ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
                   -Να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν!
-Να ανατρέψουμε τώρα την πολιτική κυβέρνησης ,Δ.Ν.Τ. ,τρόικας!


ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ –ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ


ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                                         14/11/2014
                                                                                                                                                                      

        

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 12:00 – 14:00 και
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1ο Δημ. Σχ. Ηγουμενίτσας – ώρα 12:30)

ΘΕΜΑ: <<Ελλείψεις εκπαιδευτικών – αξιολόγηση – προγραμματισμός δράσης>>
Συνάδελφοι-ισσες,

            Το Δ.Σ. σας καλεί όλους στη γενική συνέλευση του συλλόγου (20-11-2014). Για την πραγματοποίησή της το Δ.Σ. κήρυξε 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων στις διαδικασίες της συνέλευσης.
            Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την κάλυψη όλων των κενών, δυο μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα κενά είναι πολλά σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ προσανατολίζεται στο κλείσιμο των ολοήμερων τμημάτων, στις συγχωνεύσεις σχολείων και τις συμπτύξεις τμημάτων και ακόμη, όπως δηλώνει ο υπουργός και στην εθελοντική εργασία των αδιόριστων!!!
            Υπεύθυνη γι αυτή τη κατάσταση είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική που πετσόκοψε τα εισοδήματά μας, η πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας, της εξαθλίωσης. Η πολιτική που έχει αποκλειστική της μέριμνα τις τράπεζες και τα αφεντικά τους.
            Παράλληλα κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουν το θράσος να προωθούν τη λεγόμενη αξιολόγηση. Την κατηγοριοποίηση δηλαδή σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος τους να επικρατήσει ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας ώστε ανεμπόδιστα να υλοποιείται η αντιεκπαιδευτική πολιτική. Μας θέλουν ομήρους, θέλουν κι’ άλλες απολύσεις από τον χώρο της εκπαίδευσης.

Ένα δρόμο έχουμε, μια επιλογή!

            Συσπειρωμένοι γύρω από το σύλλογο μας ν’ αντισταθούμε, ν’ ακυρώσουμε τα σχέδια τους, να απαιτήσουμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ:
-       Μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση
-       Να σταματήσει η επιχείρηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης – τρομοκράτησης
-       Μισθούς αξιοπρέπειας

ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ!

Ηγουμενίτσα 11/11/2014

Το Δ.Σ.


Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014


Αρ. Πρωτ.1206
Αθήνα 7/11/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 Θέμα: Απλήρωτοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, με αποφάσεις του,  παραστάσεις διαμαρτυρίας και την κατάθεση των απόψεών του στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, έχει αναδείξει το ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για την άμεση πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών ώστε να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα των χιλιάδων κενών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Αρ. Πρωτ.1207
Αθήνα 10/11/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΘΕΜΑ : «Εμπαιγμός και πρόκληση από τον Υπουργό Παιδείας. Δίχως το διάλογο  που προανήγγειλε προχωρά σε μονομερείς αποφάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη της ύπαρξης ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Δ.Ο.Ε. και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για το, κορυφαίας σημασίας, ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε με τον υπουργό Παιδείας η έναρξη αυτού του διαλόγου.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (5/11/2014)

ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 354
ΑΚΥΡΑ: 9

    152      ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
                                                                                                     Χριστοφίδης Δημήτριος
ΔΑΚΕ :                               106                      Τσόδουλος Κυριάκος
           ΔΗ.ΣΥ.:                                 87

       ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 354
ΑΚΥΡΑ: 21