Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοφίδης Δημήτριος - 6981869260

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τσόδουλος Κυριάκος - 6944284064

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κόκορη Δέσποινα - 6947321148

ΤΑΜΙΑΣ

Ζάρρoς Γρηγόριος - 6973998673

ΜΕΛΗ

Χρήστου Ηλίας - 6976886903
Τζούμα Ελένη - 6942445991
Κάτσης Ηλίας - 6944345923