Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ρ. Πρωτ.1695

Αθήνα 4/6/2015
Προς
1. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
κ. Τάσο Κουράκη
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
             Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή του, σήμερα 4/6/2015, αποφάσισε την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας του Δ.Σ. και των Αιρετών του κλάδου την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 10 π.μ. στο Υπουργείο Παιδείας.
            Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να ορίσει συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την παραπάνω ημέρα και ώρα ώστε να δώσει υπεύθυνες απαντήσεις και να δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης όλων των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις) και οριστικής λύσης του ζητήματος των μετατάξεων με τη δημιουργία απαραίτητων οργανικών θέσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
            Βρισκόμαστε, ήδη, πολύ μετά την ημερομηνία που θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω και είναι ορατός ο κίνδυνος να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.