Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ.:      167
Ηγ/τσα             27/05/2015                                                                              Προς:  
                                                                                                                        Δ.Σ. της ΔΟΕ


Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50

            Ο Σύλλογός μας μεταφέρει τις διαμαρτυρίες των αναπληρωτών συναδέλφων μας ειδικοτήτων ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 που έχουν υπηρετήσει μέχρι τώρα τόσο σε δομές της Γενικής Αγωγής, όσο και σε δομές της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.
            Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», διαχωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται  η προϋπηρεσία των αναπληρωτών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 της Ειδικής αγωγής στη  Γενική από το 2010 και μετά, για το διορισμό τους ως αναπληρωτές για τη νέα σχολική χρονιά.

Αυτό αποτελεί αδικία για τους συναδέλφους αναπληρωτές που κατέχουν πτυχίο της Γενικής Αγωγής και επιπλέον μεταπτυχιακό ή σεμινάριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού  σε σχολεία στην Ειδική Αγωγή. Καλέστηκαν να υπηρετήσουν  και σε δομές της Ειδικής Αγωγής που είναι μέσα στα σχολεία Γενικής Αγωγής και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, (π.χ. Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης), καλύπτοντας κενά που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από άτομα της Ειδικής αγωγής ΠΕ71 και ΠΕ61 λόγω εξάντλησης των πινάκων. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δεν τους αναγνωρίζεται συνολικά η προϋπηρεσία τους στη Γενική Αγωγή.
            Ζητούμε την απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου  που προβλέπει μάλιστα και αναδρομική ισχύ από το 2010.
            Ζητούμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων αναπληρωτών στη Γενική Αγωγή συνολικά για όλα τα χρόνια που υπηρέτησαν από το 2010 μέχρι σήμερα.

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                                                                                    Ο Γραμματέας

    Χριστοφίδης Δημήτριος                                                                                    Τσόδουλος Κυριάκος