Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

                                                                                     
Αθήνα 10/2/2015

                                                        ΠΡΟΣ : Τα Μ.Μ.Ε.
                                                        Συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ

                                                        ΚΟΙΝ. : Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κόκκινου Χαράλαμπου το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ανασυγκροτείται ως εξής :


Πρόεδρος

:

Κικινής Θανάσης 

Τηλ/fax: 2103255576
6974114103
Αντιπρόεδρος

Μαντάς Κομνηνός
6974750598
Τηλ:2103219653

Γενικός Γραμματέας - Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων
:

Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Τηλ/fax: 2103312795
6973425944
Ταμίας & Οργανωτικός Γραμματέας

:

Φασφαλής Νίκος

Τηλ/Fax:2103242171
6975303105

Ειδικός Γραμματέας
:

Πετράκης Σταύρος

Τηλ/ Fax:2103312791,
6973832828

Υπεύθυνος Υλικού-
 Βιβλιοθήκης
& Υπεύθυνος Εκδόσεων

:

Κόκκινος Χαράλαμπος

6974750407
Τηλ.2103312793

Μέλη
:
Σμήλιος Ηλίας
Τηλ.2103242144
6975308409


:
Πολυχρονιάδης Δημήτρης
Τηλ. 2103228891
6974750410


:

 Δριμάλα Θεοδώρα

Τηλ:2103313717, 6983117770
Fax:2103245836


:

Ζορμπάς Αχιλλέας

2103233662
6980116836


:

Καλόγηρος Νίκος

Τηλ: 2103312794
6980117047

 

ΑΠΟ  ΤΗ  Δ.Ο.Ε.