Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τι έγινε στο υπόλοιπο δημόσιο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα

Το Μάιο του 2014 οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έπρεπε να έχουν καταθέσει την ατομική τους αυτοαξιολόγηση και οι διευθυντές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών να έχουν κάνει τους επιμερισμούς των ποσοστών (15% ανεπαρκείς, 60% μέτριοι, 25% άριστοι), ώστε από τον Ιούνιο του 2014 να ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση. Η μαζική και μαχητική αντίδραση των εργαζομένων, όπου κατέθεσαν στα σωματεία τους, κενά και ασυμπλήρωτα τα αξιολογόχαρτα, υποχρέωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να εκδώσει 4
εγκυκλίους παράτασης και ακόμα να μην τα έχει καταφέρει. Οι εργαζόμενοι στο υπόλοιπο δημόσιο, με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, χρησιμοποίησαν ως μορφή αγώνα για ν’ αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση, την απεργία-αποχή από το συγκεκριμένο έργο της αξιολόγησης.
Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ μετά το καλοκαίρι, αποφάσισαν κι αυτές και κήρυξαν απεργία-αποχή από κάθε έργο που αφορά την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τι σημαίνει απεργία-αποχή; Σημαίνει ότι απέχουμε από συγκεκριμένο έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση εργασίας. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Με βάση αυτό:
1. Οι Διευθυντές των σχολείων και οι Προϊσταμένες νηπιαγωγείων να σταθούν δίπλα στους εκπαιδευτικούς και να μην μετατραπούν σε αξιολογητές τους. Αυτό σημαίνει:
·      Να μην ορίσουν ομάδες εργασίας.
·      Να μην παραδώσουν προγραμματισμό δράσης ούτε στο σχολικό σύμβουλο ούτε φυσικά στο παρατηρητήριο.
·      Να μην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς.
·      Να μην συμμετάσχουν σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης.2. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μέλη του Συλλόγου μας:
·      Δεν μπαίνουμε σε ομάδες εργασίας.
·      Δεν παραδίδουμε προγραμματισμό και δε στέλνουμε οτιδήποτε μπορεί να αναρτηθεί στο παρατηρητήριο της αξιολόγησης.
·      Δεν κάνουμε αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση.
·      Δεν παραδίδουμε έκθεση ατομικής αξιολόγησης (αν μας δοθεί σχετική φόρμα την παραδίδουμε στο Σύλλογό μας) και δεν παραδίδουμε φάκελο.
·      Δεν δεχόμαστε κανέναν αξιολογητή στην τάξη.
·      Δε συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο.


Συγκεκριμένα για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δημοτικών και νηπιαγωγείων:
· Στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενώ συμμετέχουν κανονικά στη συνεδρίαση για τα υπόλοιπα θέματα που (τυχόν) υπάρχουν για συζήτηση.
· Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της όποιας διαδικασίας σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία - αποχή.
· Σε ότι αφορά τους διευθυντές δημοτικών σχολείων και προϊστάμενες - προϊσταμένους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων σχολείων που το ΥΠΑΙΘ τους καλεί να αξιολογηθούν, μπορούν να καταγράψουν τη συμμετοχή στους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο βιβλίο πράξεων διευθυντή - προϊσταμένου ως εξής : «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.»

Ηγουμενίτσα 25/11/2014Το Δ.Σ.