Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Αρ. πρωτ.: 4
Ηγουμενίτσα 21/06/2017                                                      ΠΡΟΣ
syl.ekp.pe.thesp@gmail.com                                                 Μέλη Συλλόγου
                                                                                      Kοιν: Δ.Σ. ΔΟΕ


ΘΕΜΑ : ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ

Σύνολο σχολικών μονάδων                                  :   21

Σχολεία που συμμετείχαν στην Απεργία-Αποχή   :  16

Σχολεία που συντάχθηκαν με το Υπουργείο         :    3 (1 5/θεσιο και 2/6θεσια)

*Δύο σχολικές μονάδες δεν συνεδρίασαν επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι διευθυντές .


το ΔΣ