Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣαρ. πρωτ.: 81
Ηγουμενίτσα 19-01-2017
                                                                                     ΠΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Θέμα : Συμπλήρωση ερωτηματολογίων


 Συνάδελφοι-ισσες,
         
          Πριν από μερικές ημέρες η Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Ηπείρου έστειλε στα σχολεία ερωτηματολόγια για να συμπληρωθούν από τους συναδέλφους. Είναι τουλάχιστον υποκρισία οι συνεχιστές της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που κατάργησαν κάθε είδους επιμόρφωση, να ζητούν από τους εκπαιδευτικούς τη συναίνεση τους σε υποτιθέμενα προγράμματα επιμόρφωσης που μελλοντικά θα υλοποιηθούν εκτός εργασιακού ωραρίου και φυσικά για τους «υπεύθυνους» με την ανάλογη αμοιβή, ως συνήθως.
Θυμίζουμε επιγραμματικά τις θέσεις του Κλάδου για την επιμόρφωση τις οποίες το Υπ. Παιδείας και τα στελέχη του αγνοούν επιδεικτικά όλα τα τελευταία χρόνια.
-      Την καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
-      Την οργάνωση της εισαγωγικής επιμόρφωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναγκάζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις.
-      Φορείς της επιμόρφωσης να αποτελούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα
-      Αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς όταν μετακινούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
Το Δ.Σ. ομόφωνα καλεί τους συναδέλφους ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (η συμπλήρωσή του δεν είναι άλλωστε υποχρεωτική).
Για το  Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                     ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ