Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣαρ. πρωτ.: 27
Ηγουμενίτσα 05/02/2016
                                                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                                                      Μέλη Συλλόγου

Θέμα: «Δημιουργία Θεατρικής Ομάδας»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφάσισε και προτείνει στους συναδέλφους τη δημιουργία θεατρικής ομάδας. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως 23 Φεβρουαρίου στα μέλη του Δ.Σ. ώστε άμεσα να οριστεί η πρώτη συνάντηση.
Η θεατρική ομάδα θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των συναδέλφων της Θεατρικής Αγωγής που εργάζονται στα σχολεία μας.


Για το Δ.Σ.

 


         Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γραμματέας

 


   Χριστοφίδης Δημήτριος                                          Τσόδουλος Κυριάκος